Deprem Nedir?

Deprem, yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzeyini sarsma olayıdır.

Depremler, sismograf ile ölçülür ve kaydedilir. Depremi inceleyen bilim dalına Sismoloji denir.

Bir depremin anlık büyüklüğü, Richter ölçeği ile ifade edilir. Büyüklüğü 3 ve daha aşağı depremler, çoğunlukla fark edilmez olur. Şiddeti 7 ve üzeri olan depremler, büyük alanlar üzerinde zarar verir. 

  • Şiddeti 3.7 - 4.6 arasında bir deprem ortalama 1 yılda bir,
  • Şiddeti 4.7 - 5.5 arasında bir deprem ortalama 10 yılda bir,
  • Şiddeti 5.6 ve üzeri arasında bir deprem ortalama 100 yılda bir meydana gelir.

Deprem Hakkında Yararlı Siteler

Deprem hakkında daha ayrıntılı bilgi için ilgili web siteleri ziyaret ediniz.